Ders : Fen ve Teknoloji

Isı Maddeleri Etkiler

ISI MADDELERİ ETKİLER

Bir madde ısı alarak ısınır, ısı vererek soğur.Çorbayı ocağa koyduğumuzda ısı alarak ısınır.Buzdolabına koyduğumuzda ısı vererek soğur.Isının maddeler üzerindeki en belirgin etkisi ısınma ve soğumadır.Isınan maddeler genleşirken, soğuyan maddeler büzülür.

GENLEŞME VE BÜZÜLME ile ilgili görsel sonucu

A- Genleşme

 • Isı etkisi ile maddenin hacmindeki artışa genleşme denir.
 • Genleşen maddenin boyu uzar, yüzeyi genişler.
 • Elektrik telleri, demir yolu rayları yazın genleşir.
 • Kavanoz kapağını açmak için sıcak suya koyarız, bu sayede kapak genleşerek açılır.
 • Demir yolu raylarının genleşmesi sonucu bozulabilir. Bu nedenle rayların arasında boşluk bırakılır.

B- Büzülme

 • Isı veren maddenin hacminin azalmasıdır.
 • Kışın elektrik telleri ve demir yolu rayları büzülür.

Not:

 • Termometre içindeki sıvı ısı alınca genleşir. Isı verince büzülür.
 • Su başka maddelerden farklıdır. Su 4 °C en küçük hacimdedir. Sıcaklık arttığında ya da azaldığında genleşir ve hacmi artar.
 • Sıcaklığı artan gazlarda genleşir. Sıcak hava da balonlar çok genleşerek patlayabilir.
 • Sıvılar ve gazlarda katılar gibi genleşip büzülebilir.
 • Çaydanlıkta suyun kaynarken taşması sıvıların genleşmesiyle ilgilidir.
 • Sıvılar, katılardan daha fazla genleşir.[SPOT 1]

C- Genleşme ve Büzülmenin Olumlu Yönleri

 • Sıkışan konserve kutusu genleştirilerek açılır.
 • Termometre genleşme ve büzülme sayesinde çalışır.
 • Termostatın çalışmasını sağlar.
 • Toprak oluşur.
 • Gözlük camı sıkıştırılmasında kullanılır.
 • Sıcak hava balonunun uçması için içindeki hava ısı etkisiyle genleşir.

D- Genleşme ve Büzülmenin Olumsuz Yönleri

 • Soğuk bardağın aniden ısınması ile çatlaması
 • Sıcak günlerde genleşme ile gözlük camları düşebilir.
 • Mutfak tüpü, konserve kutusu ve sprey kutular genleşme ile patlayabilir.
 • Tren rayları genleşme ile bozulabilir.
 • Yaz aylarında elektrik tellerinin sarkarak tehlike oluşturur.
 • Ağzı kapalı kaptaki suyun buzdolabında donarak kabı çatlatır.
 • Soğuk havada donan su boruları patlatır.
 • Farklı genleşmelere sahip metal çiftleri ısıtılırsa ya da soğutulursa bükülme meydana gelir.

Metal Çiftleri

 

Isıtıldığında çok fazla genleşen madde, soğutulduğunda çok fazla büzülür.Isıtıldığında alüminyum, demirden fazla genleşmiştir.Soğutulduğunda ise fazla büzülmüştür.Bu özellikten yararlanılarak ütü, fırın, buzdolabı gibi araçlarda termostat yapılmıştır.

 

E- Gravzant Halkası

GRAVZANT HALKASI ile ilgili görsel sonucu

 

Gravzant halkası ve demir küre aynı sıcaklıkta olduklarında küre halkadan geçer.

Demir küre ısıtıldığında genleşir ve halkadan geçmez.

Bu deneyle ısı etkisi ile maddelerin genleştiğini görmüş oluruz.

Not: Genleşen ve büzülen maddelerin kütlesi değişmez. Sadece hacmi değişir.

 

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi

Isı Maddeleri Etkiler alt başlıkları