Ders : Sosyal Bilgiler

Yeni Okulum

OLAYLAR VE ÇOK BOYUTLULUĞU

Olay : Genel olarak, ortaya çıkan, olup biten şey ya da durum; dikkati çeken ya da çekebilecek olan her türlü oluşuma olay diyebiliriz.

Olayların Çok Yönlü – Boyutlu Oluşu

Bir olay gerçekleşirken birden fazla nedeni olabilir. Örneğin; Yiğitcan’ın masa tenisi maçında yenilmesi; Yiğit’in yenilme sebebi raketinin kötü olması olabilir, o gün hasta olması olabilir, topun kötü olması olabilir. Bunun gibi birden fazla nedene bağlı olarak olaylar ortaya çıkabilir.  Yiğit'in masa tenisi maçında yenilmesi Yiğiti olumsuz etkilerken maçı kazanan Ahmet'iyse olumlu etkiler. Ayrıca gündelik hayatta bir sürü olay olurken bunların hepsi bizi ilgilendirmeyebilir. Örneğin; Yiğit’in masa tenisi maçını kazanması 8. sınıftaki Barış’ı pek etkilemeyebilir.  Buradan anlaşılacağı üzere olayların bazen olumlu bazen de olumsuz yönleri olabilir.

Kısacası bir olayın birden fazla nedeni olabileceği gibi birden fazla sonucuda olabilir. Buna olayların çok boyutluluğu deriz.