Ders : Sosyal Bilgiler

Yaşadığım Yerin Yönetimi

YAŞADIĞIMIZ YERİN YÖNETİMİ:

 • İL YÖNETİMİ
  Ülkemiz, devletin kamu hizmetlerini her yere daha rahat götürebilmesi, toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla il ve ilçelere ayrılmıştır. İl, merkeze bağlı en büyük yönetim birimidir. İli, vali yönetir. İlçe, illere bağlı yönetim birimidir. İlçeyi, kaymakam yönetir.

   
 • Spot: Türkiye’de 81 ile bağlı olan toplam 957 ilçe bulunmaktadır.

  1-) VALİLER, merkezî yönetimin (hükümetin) ildeki temsilcileridir. İçişleri Bakanlığının teklifi, Bakanlar Kurulu’nun kararı, cumhurbaşkanının onayı ile atanırlar. İç işleri bakanlığına bağlı olarak çalışır fakat tüm bakanlılara karşı sorumludur. Spot: vali atama yoluyla işbaşına gelir seçimle değil
  Valilerin Bazı Görevleri:
  -İl sınırları içinde yasaları, Bakanlar Kurulu kararını ve bakanlıklardan gelen emirleri uygulamak
  – İlgili bakanlıklarla bağlantı kurarak ilin kültür, eğitim, ulaşım, sanayi alanlarında gelişip kalkınmasını sağlamak
  – İldeki vatandaşların yönetimle ilgili istek ve şikâyetlerini dinlemek
  – İldeki güvenliği sağlamak, bunun için gerekli önlemleri almak
  -Millî bayramlara, merkezî yönetimi temsilen katılmak, törenlere başkanlık etmek, halkın bayramını kutlamak

 

 • İLÇE YÖNETİMİ:
  İlçeler illere bağlı idari birimlerdir. İlçe yönetimin başında kaymakam bulunur. Valiye bağlı olarak çalışırlar.
  Kaymakamın görevlendirilmesi, İç İşleri Bakanlığı ve cumhurbaşkanının onayı ile gerçekleşir. Spot: Kaymakam atama yoluyla iş başına gelir seçimle değil
  Kaymakamların Bazı Görevleri:
  -Bağlı bulunduğu ilin valisinden aldığı emirleri yerine getirmek
  -Görev yaptığı ilçede, hükümet adına yasaların, yönetmeliklerin uygulanmasını sağlamak
  -İlçenin gelişip kalkınması için çalışmalar yapmak
  -İlçedeki vatandaşların istek ve şikâyetlerini dinlemek
  -Polis ve jandarmanın yardımıyla ilçede güvenliği sağlamak
  -Millî bayramlarda ilçedeki törenlere başkanlık ederek merkezî yönetimi temsil etmek
 • ÜLKEMİZDEKİ MERKEZÎ YÖNETİM BİRİMLERİ
 • Ülkemizde, merkezî yönetimin başında cumhurbaşkanı, başbakan ve Bakanlar Kurulu bulunmaktadır. Danıştay, Sayıştay, Devlet Planlama Teşkilatı ve Millî Güvenlik Kurulu, merkezî yönetime yardımcı kuruluşlardır. Devlet, kamu hizmetlerini bakanlıklar arasında iş bölümü yaparak paylaştırmış böylelikle daha düzenli hale getirmiştir.
  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI:Türk vatandaşlarının yapacakları eğitim ve öğretim ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek
  DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI:T.C. Devleti’nin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini düzenlemek
  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
  -Ülkenin iç güvenliğini, kamu düzenini ve toplum huzurunu sağlamak
  – Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek
  – Kara yollarında trafik düzenlemeleri yapmak ve trafik düzenini denetlemek
  – Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak
  SAĞLIK BAKANLIĞI:Toplum sağlığını ilgilendiren her türlü koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak
  ADALET BAKANLIĞI: Adalet,mahkeme,ceza konularını düzenler
  KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI:Kültür ve turizm konuları ile ilgili tüm konulardan sorumludur
 • ÜLKEMİZDE YEREL YÖNETİM BİRİMLERİ

İllerde, ilçelerde ve köylerde yaşayanlara o bölgelerin gerektirdiği bazı hizmetlerin götürülmesini sağlamak amacı ile kurulan yönetim örgütlerine yerel yönetimler denir.
A-) BELEDİYE YÖNETİMİ:
Nüfusu 2000’in üzerinde olan yerler ile nüfuslarına bakılmaksızın il ve ilçe merkezlerinde halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere hükümet kararıyla kurulmuş yerel yönetim birimidir. Bir şehrin belediye başkanı o şehirde oturan insanlar tarafından seçilir.
B-) İL ÖZEL İDARESİ:
İlin yerel ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuştur

C-) KÖY YÖNETİMİ:köy yönetiminin başında muhtar bulunur halk tarafından seçilir