Ders : İnkılap Tarihi

Ulusla Dertleşme Onuncu Yıl

                                                                            NUTUK

1919-1927 yılları arasındaki gelişmeleri kapsayan Nutuk ‘’Söylev’’ olarak da bilinir.[SPOT1-2] M. Kemal'in Samsun’a çıkışından İnkılaplara kadarki süreci kapsar. Bu süreci anlatan en önemli kaynaktır. Türk halkına millet olma bilinciyle hareket etme becerisi kazandırma, tehditler karşısında uyarıcı olma ve yol gösteme niteliği taşır. Birçok dile çevrilen Nutuk bu özelliği ile evrensel bir kaynaktır.

10.YIL NUTKU

29 Ekim 1933’da M. Kemal Cumhurbaşkanı olarak  Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 10. yıl kutlamalarında halka seslenmiştir. Türk milletine yapılanların yeterli görülmemesi, uygarlık seviyemizi daima yükseltmeyi hedef göstermiştir.  

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Ulusla Dertleşme Onuncu Yıl alt başlıkları

Konunun Spot Bilgisi

[SPOT-1] 1919- 1927 yılları dışında kalan bir gelişme Nutuk içinde yer almaz.

[SPOT-2] M. Kemal Nutuk’u Gençliğe Hitabe ile bitirmiştir.

Konunun Önemli Terimleri

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Konu alt başlıkları