Ders : Fen ve Teknoloji

Mayoz

MAYOZ

Eşeyli üreyen canlılarda üreme ana hücresinin bölünerek, üreme hücresi olan gametlerin oluşmasını sağlayan hücre bölünmesine mayoz bölünme denir.

 • Üreme ana hücreleri 2n (diploit) kromozomludur.
 • Yumurta ana hücresi, sperm ana hücresi, polen ana hücresidir.
 • Gamet hücreleri n (haploit) kromozomludur.
 • Gamet hücreleri sperm, yumurta, polen hücreleridir.
 • Erkek ve dişi üreme hücrelerinin birleşerek yeni bireyler oluşturmasına eşeyli üreme denir.
 • Eşeyli üremenin temelini mayoz bölünme oluşturur.
 • Eşeyli üremede ata canlıdan gelen özellikler yavru canlıya aktarılır.
 • Yavru canlı görünüş ve kalıtsal açıdan ata canlılardan farklıdır.[SPOT 1]

A. Mayoz Bölünme

Mayoz bölünme mayoz1 ve mayoz2 olmak üzere iki aşamada gerçekleşir.

Mayoz1:

 • (İnterfaz) Hücre bölünmek için hazırlık yapar.
 • (Profaz 1)DNA kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur. Mayoz 1 in en önemli özelliği parça değişimi (Krossing over) olayıdır. Anneden ve babadan gelen homolog kromozomlar yan yana gelerek birbiri üzerinde kıvrılır. Kromozomların arasında parça değişimi olur.
 • (Metafaz 1)Homolog kromozomlar hücrenin ortasında tek sıra dizilir.
 • (Anafaz 1) Homolog kromozomlar kutuplara doğru çekilerek ayrılır. Bu sayede kromozom sayısı yarıya inmiş olur.
 • Sitoplazma bölünmesi ile de iki hücre oluşur.
 • Mayoz 1'den hemen sonra mayoz 2 ye geçilir.
 • Bu arada hazırlık aşaması ve DNA nın kendini eşlemesi görülmez.

Mayoz2:

 • Mayoz 2, mitoz bölünmeye benzer.
 • Kromozomlarda bulunan kardeş kromotitler birbirinden ayrılır.
 • Hücreler tekrar ikiye bölündüğü için toplam dört yavru hücre oluşur.

Mayoz bölünme ile bitki ve hayvanlarda üreme hücrelerinin oluşması sağlanır.

Dişi ve erkek üreme hücreleri (sperm ve yumurta) birleşerek tekrar kromozom sayısı 2n olur.

Bu şekilde nesiller boyu kromozom sayısı değişmeden korunmuş olur.

Oluşan yeni canlıda mayoz bölünme ile kalıtsal çeşitlilik sağlanmış olur.

B- Mayoz Bölünmenin Özellikleri

 1. Eşey ana hücrelerinde görülür.(Yumurta ve sperm ana hücresi)
 2. Üreme hücresi (gamet) oluşur.
 3. Hayvanlarda sperm ve yumurta hücresi, bitkilerde yumurta ve polen oluşur.
 4. Mayoz bölünme geçiren hücre, bir daha bölünemez.
 5. Mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere iki aşamadan meydana gelir.
 6. Mayoz 1 de kromozom sayısı yarıya iner, mayoz 2 de kardeş kromotitler birbirinden ayrılır.
 7. Mayoz bölünme sonucu 4 yavru hücre oluşur.
 8. Kromozom sayısı yarıya iner. (2n kromozomda n kromozomlu hücreler oluşur.)
 9. Mayoz 1 de parça değişimi olayı görülür. Parça değişimi ile kalıtsal çeşitlilik oluşur.
 10. Mayoz bölünme ile kromozom sayısı sabit kalır.
 11. Eşeyli üremenin temelini oluşturur.[SPOT 1]

C- Mitoz Bölünme ve Mayoz Bölünmenin Karşılaştırılması

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi

Mayoz alt başlıkları

Konunun Spot Bilgisi

[SPOT-1] Mayoz bölünmenin özelliklerini bilmek soru çözümünde kolaylık sağlar.

[SPOT-2] Mayoz bölünme mayoz1 ve mayoz2 olmak üzere iki aşamada gerçekleşir.

Konunun Önemli Terimleri

 • MAYOZ BÖLÜNME Eşeyli üreyen canlılarda üreme ana hücresinin bölünerek, üreme hücresi olan gametlerin oluşmasını sağlayan hücre bölünmesine mayoz bölünme denir.