Ders : Sosyal Bilgiler

Doğru ve Güvenilir Bilgi

DOĞRU VE GÜVENİLİR BİLGİ

Sanal ortamdaki bilgilerin fazlalığı bu bilgilerin doğruluğu ve güvenirliği konusunda soru işaretleri oluşturmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı araştırmalar ülkemizde genel ağ kullanımının oldukça fazla olduğunu göstermektedir. Dergi, gazate, radyo, televizyon, genel ağ gibi kitle ileitişim araçlarının tümüne medya denir. Medyada yer alan mesajları doğru bir şeklilde sorgulayıp çözümlemek medya okur yazarlığını gerektirir. Medyada yer alan bilgilere doğru ve güvenilir şekilde ulaşılması medya okur yazarlığını gerektirir.