Ders : Sosyal Bilgiler

Birlikte Daha Güçlüyüz

                                    SOSYAL BİLGİLERİN ÖNEMİ

Sosyal Bilgiler dersinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak;

* hak ve sorumluluklarımızı: Özgürlük, demokrasi, eştlik gibi kavramlarla hak ve sorumluluklarımızın neler olduğu haklarımızı nasıl kullanıp sorumluluklarımızı nasıl yerine getireceğimizi

* Atatürk ilke ve inkılapları: ;Bunlar sayesinde sosyal, ekonomik ve kültürel değişim ve gelişmeleri

Kültürel mirasımızı: kültürel değer ve mirasımızın bize kattıkları onları nasıl koruyacağımızı ve gelecek nesillere taşıyacağımızı

İklim çeşitleri: iklimin insan yaşantıısndaki önemini ve ülkemizdeki iklim çeşitliliğinin insanların yaşamanı nasıl etkilediğini

İnsanların sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri: bunları öğrenek ülkemizin geleceğinin yeni nesillerin ellerinde olduğunu ÖĞRENİRİZ.