Ders : Sosyal Bilgiler

Bilimsel Etik

BİLİMSEL ETİK

Bilimsel bir çalışma yaparken çeşitli bilgi kaynaklarından faydalarınız. Günümüzde bilgi edinmek amacı ile en sık kullanılan kaynak genel ağ kullanımıdır. Kütüphaneler birçok bilgi kaynağına ulaşabileceğimiz yerlerdir.

Bilimsel araştırma yapılırken takip edilmesi gereken aşamalar:

  1. Araştırma konusu belirlenir ( İlgi duyduğun, merak ettiğin bir olay ya da sorun)
    2.   Sorunun çözümüne yönelik varsayımlar (hipotezler) yazılır
    3.   Konuyla ilgili bilgi toplanır (kitap, dergi, gazete vb. kaynaklardan. Kaynak adı, yazar adı, basım tarihi ve yeri, ilgili cilt ve sayfa numaraları yazılır)
    4.   Kaynaklardan elde edilen notlar, konularına göre sınıflandırılır ve varsayımlar (hipotezler) test edilir
    5.   Notlar kontrol edilir, metin oluşturulur. Metni oluştururken kaynaklar dipnot ile gösterilir.

Kaynakça nedir:  bir araştırmada yararlanılan kaynakları gösteren listedir. Alfabetik olarak faydalanılan kitabın yazarının adı, soyadı, eserin adı, eserin yayınevi, basıldığı yer ve tarih Genel Ağ kaynaklarının bağlantı aderelseri, süreli yayınların adı, yayın sayısı, yayın yılı, yayınevi adı, basıldığı yer ve tarih yer alır.