Ders : İnkılap Tarihi

Ankara’nın Başkent Oluşu ve Cumhuriyetin İlanı

ANKARA’NIN BAŞKENT OLMASI( 13 Ekim 1923)

Mebusan Meclisi’nin İstanbul’da toplanması üzerine; Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesi 

Milli mücadelenin buradan yönetilmesi

Askeri ve siyasi yönden güvenli olması

Ulaşım ve haberleşme olanaklarının fazla olması

gibi nedenlerle çıkarılan yasa ilan Ankara başkent olmuştur.

 

CUMHURİYET’İN İLANI (29 Ekim 1923)

Ulusal egemenliğin ancak cumhuriyet rejimi ile sağlanması, saltanatın kaldırılmasının rağmen rejimin belli olmaması, devletbaşkanlığı sorunu, ülkedeki hükümet bunalımı nedeniyle 29 Ekim 1923 ‘te cumhuriyet ilan edilmiştir. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte devletin rejimi de belli olmuştur.[SPOT1]

İlk Cumhurbaşkanı: M. Kemal

İlk başbakan: İsmet Bey

İlk Meclis Başkanı: Fethi Bey olmnuştur.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Ankara’nın Başkent Oluşu ve Cumhuriyetin İlanı alt başlıkları

Konunun Spot Bilgisi

[SPOT-1] Milli Egemenlik ilkesi gerçekleşmiştir.

Konunun Önemli Terimleri

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Konu alt başlıkları